Lansarea primelor ghiduri POR 2014-2020


Autoritatea de Management pentru POR a publicat Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 3.1 Operatiunea A- Cladiri rezidentiale si Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Pentru prioritatea de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale" contractarea proiectelor se va face în conformitate cu principiul "primul venit, primul servit".

Data și ora deschidere apel de proiecte: 15.03.2016
Data şi ora începere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 10
Data și ora închidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 10


Pentru Axa 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională" apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Data și ora deschidere apel de proiecte: 15.03.2016
Data și ora începere depunere de proiecte: 16.05.2016, ora 12.00
Data și ora închidere depunere de proiecte: 16.11.2016, ora 12.00.