Modificarea ghidurilor solicitantului pe 3.1A si 6.1


Având în vedere cele mai recente modificări legislative naționale și europene, a apărut necesitatea actualizării Ghidului general și, în consecință, a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte aferente prioritatilor de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale și 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale. In perioada imediat urmatoare, AM POR va publica pe site-ul www.inforegio.ro modificările la documentele menționate.