Modificari ale Ghidurilor Specifice pentru prioritatile de investitii 5.1, 5.2 si 6.1


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a operat si publicat in data de 17.06.2016, o serie de modificari in cadrul Ghidurilor Specifice pentru urmatoarele apeluri de proiecte:

*POR/2016/5/5.1/1, aferent Prioritatii de investitii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Ghidul solicitantului PI 5.1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.1

*POR/2016/5/5.2/1, aferent Prioritatii de investitii 5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Ghidul solicitantului PI 5.2

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

*POR/2016/6/6.1/1 aferent Prioritatii de investitii 6.1 "Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale".

Ghidul solicitantului PI 6.1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 6.1