Modificari la Ghidul Solicitantului pentru prioritatea de investitii 3.1


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR) a operat si publicat in data de 23.06.2016, o serie de modificari in cadrul Ghidului Specific pentru apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1, aferent priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

Ghidul solicitantului PI 3.1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale