Varianta modificata a Ghidului General POR 2014-2020


Prin Ordinul 755/25 mai 2016 pentru modificarea Ordinului 1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea "Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", a fost modificat Ghidul General 2014-2020.

Ca urmare a actualizarii acestui ghid al solicitantului, vor fi operate modificari ale ghidurilor specifice corespunzatoare fiecarei prioritati de investitii – pentru corelarea cu "Ghidul Solicitantului. Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Aceste corelari vor fi realizate ca urmare a emiterii ordinelor de modificare a ghidurilor specific lansate – ordine ce vor fi comunicate in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea Ghidului solicitantului. Condiții generale, asa cum precizeaza Ordinul MDRAP nr. 755/25.05.2016