Axe


Visualise

Axa prioritară 1

Promovarea transferului tehnologic

Visualise

Axa prioritară 2

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Visualise

Axa prioritară 3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Visualise

Axa prioritară 4

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Visualise

Axa prioritară 5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Visualise

Axa prioritară 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Visualise

Axa prioritară 7

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Visualise

Axa prioritară 8

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Visualise

Axa prioritară 9

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Visualise

Axa prioritară 10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Visualise

Axa prioritară 11

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Visualise

Axa prioritară 12

Asistență tehnică