Axa prioritară 1


Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Potentiali beneficiari: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.
Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)

Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.
Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)