Axa prioritară 1


Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Potentiali beneficiari: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 – PROOF OF CONCEPT, pentru finanțarea proiectelor ce urmăresc creșterea inovării în cadrul întreprinderilor.

Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022, ora 12:00 și 27.07.2022, ora 12:00.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile (inclusiv cele cooperative) care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanţării nerambursabile acordate de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Alocarea pentru regiunea București-Ilfov este de 2.350.000 de euro din care alocarea din FEDR este de 1.880.000 de euro si alocarea din bugetul de stat este de 470.000 de euro.

Ordinul 1056/24.05.2022

Ghid specific_POC