Axa prioritară 11


Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Potenţiali beneficiari: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html