5.1 Monumente istorice


Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 lansat 25.03.2016, 16.00, termen de depunere 25.05.2016, 12.00, ora 12 - 25.11.2016, 12.00

Modificare la Ghidul specific PI 5.1 - 17 iunie 2016
Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 5.1.

Modificare la Ghidul specific PI 5.1 - 13 octombrie 2016

Modificarea Ghidului specific P.I. 5.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 20.12.2016

Instructiune AMPOR nr 29 din 23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

Modificare la Ghidul specific PI 5.1 - 21 martie 2017
Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Acordul de parteneriat-model

Forma de contract de finantare mai 2017 PI 51

Instructiunea 59 / 19.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor depuse in cadrul Apelului POR/2016/5/5.1/1 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

Prezentare ADRBI a PI 5.1 - 25.10.2016 la Spaţiul Public European (Prezentare 5.1_consolidat_25.10.16_LR.pdf)

 


Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/3 lansat 12.07.2017, 16.00, termen de depunere 27.07.2017, ora 10:00 - 27.11.2017, ora 10:00
Ordinul 3625/12.07.2017

Ordin 3076 din 04.11.2019

Ordin 2110 din 09.07.2019 modificare GS 5.1 si 7.1 site

Anexe final pdf Ordin 2110  

Ghidul solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR , P.I. 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural - apel pentru proiecte nefinalizate
Ordin nr. 4710 din 3 mai 2018

Corrigendum (iulie 2018) la Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5, Prioritatea de Investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural si cultural pentru proiecte nefinalizate - Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate

Ordinul nr.5211/2.07.2018

Sinteza modificărilor

Ordinul nr. 5525/28.08.2018 pentru modificarea Secţiunii II a Anexei nr. 1 la contractul de finanţare 
Anexa 3 - Clauze specifice proiecte nefinalizate 5.1

Întrebări frecvente