22.03.2018 - Relansarea apelului de proiecte privind modernizarea drumurilor judetene din regiunea Bucuresti-Ilfov


In data de 20 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de aprobare a "Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/3 București-Ilfov, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

Astfel, se va deschide apelul de proiecte dedicat infrastructurii rutiere de importanță regională, aferent regiunii București-Ilfov, pentru perioada 30 martie – 02 iulie 2018. Alocarea financiară a apelului este de 13,03 milioane de euro (FEDR+Buget de stat).

Prin intermediul acestei priorități de investiție, vor fi sprijinite acțiuni care vizează:

• modernizarea şi reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public) care asigură conectivitatea cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;

• construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;

• construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi construirea pasarelelor pietonale.