24 mai 2023 - Cadrul general privind inchiderea programelor operationale 2014-2020


Ordonanta de urgenta nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 22 mai 2023.

Actul normativ reglementeaza:

  • cadrul general privind masurile, activitatile, conditiile si termenele generale care trebuie respectate de catre toate structurile implicate in inchiderea programelor operationale, finantate in perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurand abordarea unitara a procesului de inchidere a programelor operationale;
  • modalitatile prin care proiectele/ operatiunile nefinalizate in acest exercitiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

Documentul poate fi consultat aici.