28 iulie 2022 - Situatia proiectelor depuse axa 1.2 Proof of concept


Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 - PROOF OF CONCEPT, pentru finanțarea creșterii inovării în cadrul întreprinderilor, s-a încheiat în 27 iulie 2022, ora 12:00.

Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov s-au depus 22 de proiecte, situaţia fiind următoarea:

  • Alocare Bucureşti-Ilfov: 11.627.095,00 lei
  • Alocare Bucureşti-Ilfov 120%: 13.952.514,00 lei
  • 22 de cereri de finanţare depuse: Valoarea solicitata 18.804.669,61 lei;
  • 5 cereri de finanţare admise: Valoarea solicitata 4.294.013,71 lei;
  • 3 cereri de finanţare respinse: Valoarea solicitata 2.337.891,67 lei;
  • Procentul reprezentand valoarea totala solicitata pentru cererile de finanţare (CF) admise, CF in curs de verificare si CF depuse, dar nedeschise, este de 141,62% din alocarea regiunii Bucureşti-Ilfov.

Avand in vedere prevederile ghidului privind mecanismul de aplicare (unul necompetitiv), in procesul de verificare, evaluare, selectie si contractare vor intra doar proiectele depuse care se încadrează în 120% din alocare.

Celelalte proiecte vor fi incluse in lista de rezerva, fara demararea/parcurgerea etapelor procesului de evaluare și selecție (verificarea conformității administrative și eligibilității, evaluarea tehnică și financiară).

 

*) Documentaţia aferentă apelului (ghid, anexe, centralizator cu întrebări şi răspunsuri) este disponibilă la https://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-1/.