Asistenta tehnica pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucuresti–Ilfov in perioada 2020-2021


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADRBI), Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, anunță începerea implementării contractului de asistenţă tehnică cod MySMIS 137296, având ca obiect acordarea de finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului "Implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Bucureşti-Ilfov în perioada 2020-2021" încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei.

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar (OI) din cadrul ADR Bucureşti-Ilfov pentru realizarea activităţilor specifice din Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020.

   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: implementarea eficientă a Programului Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, consolidarea capacităţii administrative a OI din cadrul ADR Bucureşti-Ilfov, inclusiv pregătirea pentru următoarea perioadă de programare, precum şi creşterea nivelului de informare, transparenţă şi conştientizare asupra programului la nivel regional (obiectiv specific aferent planului de comunicare POR).

   Perioada de derulare a proiectului este între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2021, iar valoarea totală este de 32.651.978,61 lei din care finanțarea nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 11.253.706,49 lei și prin bugetul național de 21.398.272,12 lei.

    Implementarea proiectului va conduce atât la îndeplinirea obiectivului general, a celor specifice și la îmbunătățirea activităților curente (evaluare, contractare, monitorizare, verificare proiecte), cât și la creșterea nivelului de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari și publicului larg cu privire la programul REGIO 2014-2020.