Consultare publica - Ghidul specific aferent invatamantului profesional si tehnic


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 13.06.2017, spre consultare publică, Ghidul specific aferent Axei prioritare "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul specific 10.2 "Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii".

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017.

Ghidul poate fi consultat aici.