Consultare publica - Ghidul specific - Prioritatea de Investitii 3.1 C


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 2.05.2017, spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

Prioritatea de investiție 3.1, Operaţiunea C – iluminat public, va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum 1 500 0000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.