Consultare publica - Ghidul specific - Prioritatea de Investitii 3.2


In data de 12 aprilie 2017, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Obiectivul specific 3.2 “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă".

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017