Corrigendum la Ghidul specific pentru infrastructura educationala 10.1b


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat și completat Ghidul specific PI 10.1b – Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Principalele modificari sunt urmatoarele:
• Pentru P.I. 10.1 b „Invatamant obligatoriu” s-a prelungit termenul pana la care pot fi depuse proiecte: 09.07.2018 ora 12.00.
• Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.
• Un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare.
• Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare.
• Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Corrigendum la Ghidul specific PI 10.1b – Obiectiv Specific 10.1
Ordinul nr.4546/18.04.2018
Sinteza modificărilor