Corrigendum martie 2018 - Ghidul specific aferent invatamantului universitar


Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive, ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul programului.
 
Principalele modificari sunt:
• Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare pana la 24 iulie 2018, ora 12.00.
• Completarea Grilei de evaluare tehnica si financiara cu exemple de calcul a punctajului.
 
Ghidul solicitantului
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare