Finantare REGIO pentru modernizarea a doua unitati de invatamant profesional si tehnic din Bucuresti


În data de 2 decembrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior". Parteneriatul format din UAT Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6 are ca obiectiv crearea unei infrastructuri școlare moderne, care să asigure desfășurarea unui proces didactic de calitate, prin dotarea corespunzătoare a laboratoarelor unității de învățământ cu echipamente IT și educaționale, precum și cu mobilier adecvat desfășurării procesului de învățământ. De asemenea, se va proceda și la reabilitarea clădirii colegiului, în vederea reducerii costurilor cu energia termică. Se estimează că 661 de elevi și 126 de membri ai personalului didactic și nedidactic vor fi beneficiari direcți ai acestor îmbunătățiri.

Bugetul proiectului este de 19.065.931,68 lei, din care 15.659.805,83 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/modernizarea-unitatii-de-invatamant-colegiul-tehnic-petru-maior/

 

De asemenea, în data de 7 decembrie 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare și creștere a eficienței energetice a corpului de clădire A aparținând Școlii Superioare Comerciale N. Kretzulescu. Proiectul inițiat de Sectorul 3 al Municipiului București își propune să asigure elevilor condiții optime pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii în domeniile acoperite de unitatea de învățământ. Aproximativ 895 de elevi și 76 de cadre didactice și nedidactice vor fi beneficiari direcți ai acestor îmbunătățiri.

Bugetul proiectului este de 10.768.685,35 lei, din care 10.553.311,64 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/lucrari-capitale-pentru-cresterea-eficientei-energetice-si-modernizare-scoala-superioara-comerciala-n-kretzulescu-corp-a/

 

Ambele proiecte sunt finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.2 "Creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții".

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/