Instructiune privind inchiderea POR 2014-2020 - calendarul de depunere a cererilor de plata/rambursare si vizitele pe teren


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a Cererilor de rambursare/Cererilor de plată și eliminarea obligației de efectuare a vizitelor pe teren la 40%.

Termenul limită până la care beneficiarii pot depune cereri de plată la Organismele Intermediare este 13 noiembrie 2023. Organismele Intermediare vor transmite cererile de plată către AMPOR până la data de 29 noiembrie 2023.

Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 este 31 decembrie 2023. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.

Instrucțiunea stabilește  și termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cererile de rambursare finale: 29 februarie 2024.

Termenul limită până la care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional va efectua către beneficiari plata cheltuielilor eligibile solicitate prin cereri de rambursare este 31 mai 2024.

Se elimină obligația de efectuare a vizitelor de verificare pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

Instrucțiunea AMPOR nr. 206/24.10.2023