Instructiunea nr. 162/2020 - Modul de transmitere de catre beneficiari a cererilor de rambursare/plata/prefinantare si a documentelor justificative aferente, prin MySMIS – Modulul de implementare


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 162/2020 referitoare la modificarea procedurilor privind verificarea si autorizarea cheltuielilor.

Beneficiarii care transmit cererile de rambursare/plată/prefinanțare prin MySMIS – Modulul lmplementare, conform instrucțiunii AMPOR nr. 139/2020, vor avea în vedere prevederile Anexei 1 la prezenta instrucțiune care descrie modul de transmitere a cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a documentelor justificative aferente.
Anexa nr. 24 – Sumarul situației lucrărilor executate, sumarul certificatelor lunare, registrul NR – NCS, recuperarea avansului, calculul cotei ISC la Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată, modificată și completată prin lnstrucțiunea nr. 138/2020, se inlocuiește cu Anexa 2 la prezenta instrucțiune.

Descarca instructiunea