Instructiunea nr. 173/15.09.2020 privind prelungirea automata a perioadei de implementare a proiectelor


In data de 15.09.2020, AMPOR a emis Instructiunea nr. 173/15.09.2020 privind prelungirea automata a perioadei de implementare a proiectelor, ca parte a acțiunilor de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

I. Prevederile articolului I din Instrucțiunea AMPOR nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii octombrie 2020 și pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire. Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31.12.2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.
Fac obiectul aplicării art. I al prezentei Instrucțiuni solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS.

II. Pentru situațiile care se încadrează în prevederile art. I, vor fi deblocate în MYSMIS secțiunile/anexele contractelor în vederea modificării de către Beneficiar după verificarea respectării limitelor mai sus menționate de către OI, iar ulterior se va genera arhiva finală. Odată cu generarea acesteia și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS o Notă semnată de Șeful OI sau înlocuitorul acestuia care va confirma încadrarea proiectului în prevederile art. I din prezenta Instrucțiune și va menționa noua perioadă de implementare.
Astfel, pentru aceste proiecte, secțiunea Act adițional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finală Nota menționată și noua versiune a cererii de finanțare.
Modificarea solicitată conform art. I operează de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.
Până la data de 05.11.2020 OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a căror durată de implementare a fost prelungită în conformitate cu prevederile art. I al prezentei Instrucțiuni.

Descarca Instructiunea 173/15.09.2020