Instructiunea nr. 197 / 06.12.2022 – Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 197/06.12.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea nr. 194/23.05.2022 își încetează aplicabilitatea.

Instrucțiunea nr. 197/06.12.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Anexa 1 la Instrucțiunea nr. 197/06.12.2022