Instructiunea nr. 207 privind etapizarea contractelor de finantare din cadrul POR 2014-2020


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

Potrivit documentului, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în MySMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de modificare a contractului aferent proiectului propus pentru etapizare, cu individualizarea Programului de finanțare a etapei a II-a.

Solicitările vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor.

Instrucțiunea AMPOR nr. 207

Anexe la Instrucțiunea nr. 207