Instructiunea nr. 209/29.11.2023 - Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 209/29.11.2023 privind procesarea la nivelul OI/închiderea fluxului prin Nota OI, a solicitărilor de amendare a contractelor prin act adițional, pentru modificarea bugetelor proiectelor prin realocare între capitole bugetare (categorii bugetare).

Documente

Instrucțiunea AM POR nr. 209 din 29.11.2023

Anexa 1 la Instrucțiunea AM POR nr. 209 din 29.11.2023