Modernizarea infrastructurii educaționale din Regiunea București-Ilfov prin intermediul REGIO


REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 a acordat o mare importanță educației, rezervând mai multe priorități de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Prin proiectele depuse de beneficiari, se finanțează toate nivelurile de învățământ antepreșcolar – creșe și preșcolar-grădinițe, învățământul obligatoriu – şcoli cu clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare și învăţământul profesional şi tehnic.

În regiunea București-Ilfov s-au semnat 60 de contracte pentru implementarea unor proiecte care au vizat construcția, extinderea, reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea sălilor de clasă și laboratoarelor, scopul declarat fiind de a asigura îmbunatățirea calității infrastructurii educaționale și a actului educațional, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire a sistemului de învățământ, dar și reducerea cheltuielilor de exploatare. 

Puteți vedea fotografii de la aceste proiecte în ultima variantă a broșurii dedicate implementării POR 2014-2020 în regiunea București-Ilfov.

Valoarea totală a proiectelor este de 659.275.169,12 lei, din care 555.042.673,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/