Modernizarea unitatii de invatamant “Scoala profesionala speciala pentru deficienti de auz – Sfanta Maria”


În data de 16 februarie 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Modernizarea unității de învățământ "Școala profesională specială pentru deficienți de auz – Sfânta Maria". Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.1b "Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu".

Parteneriatul format din UAT Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6 are ca obiectiv modernizarea unității de învățământ, prin crearea unei infrastructuri școlare moderne, dezvoltarea de măsuri eficiente în vederea accesului persoanelor cu dezabilități, precum și prin reabilitarea termică a spațiilor destinate procesului educațional. Se estimează că 123 de elevi și 62 de membri ai personalului didactic și nedidactic vor fi beneficiari direcți ai acestor îmbunătățiri.

Bugetul proiectului este de 4.808.827,88 lei, din care 3.937.533,08 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR.

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/modernizarea-unitatii-de-invatamant-scoala-profesionala-speciala-pentru-deficienti-de-auz-sfanta-maria/

 

Mai multe informaţii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/