Modificare Ghid 10.1a, OS 10.1 Apel dedicat invatamantului anteprescolar si scolar


*Noutăţi 03 aprilie 2018 Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie POR 2017/10/10.1/10.1a/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu a fost modificat prin ordin MDRAP.

Perioada de depunere a fost prelungită până pe 04.07.2018, ora 12:00.

Varianta consolidată - Corrigendum (aprilie 2018)

Ordinul MDRAP nr. 4437/02.04.2018

Sinteza modificărilor 

 

Detalii la http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-10/