Modificarea Ghidului specific pentru apelul POR dedicat revitalizarii zonelor urbane – Prioritatea de investitii 5.2


În data de 12.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 - BI, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări se referă la: eliminarea obligativitatii  lansarii PT-ului în SEAP în termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare (in cazul in care la Cererea de Finantare s-a depus SF/DALI); introducerea clauzei privind obligativitatea Beneficiarului de a lansa achiziția de lucrări în termen de 9 luni de la semnarea contractului de finanțare; completarea mai multor clauze din contractul de finantare.

Ghidul solicitantului (forma consolidata) - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 - BI

Ordinul nr. 4506/12.04.2018

Sinteza modificărilor