OUG nr. 97/29.06.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 66/2011


A fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 30 iunie 2022, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 29.06.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

OUG nr. 66/2011 reglementează activitățile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alți donatori internaționali.

Descarcă OUG nr. 97/29.06.2022 (MO 648)