Patru noi contracte semnate pentru constructia de scoli si achizitia de autobuze electrice in regiunea Bucuresti-Ilfov


În ultimele zile, au fost semnate patru contracte de finanțare REGIO pentru două proiecte de construcție a unor unități de învățământ, respectiv două proiecte prin care vor fi achiziționate autobuze electrice destinate transportului public în regiunea București-Ilfov.

Astfel, în localitatea Dudu din comuna Chiajna vor fi construite de la zero o școală și o grădiniță, cu finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare". Ambele proiecte au ca scop declarat creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi al învăţământului obligatoriu, prin îmbunătățirea accesului la educație, precum și a calității și atractivității acesteia. Beneficiari direcți sunt aproximativ 200 de preșcolari și 1000 de școlari din comuna Chiajna, precum și corpul profesoral și personalul auxiliar. În cazul grădiniței, valoarea totală a proiectului este de 9.475.667,13 lei (din care ‬7.030.457,26 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR), în timp ce proiectul care vizează construirea școlii este în valoare de 34.900.666,61 (din care ‬34.202.653,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POR).

Mai multe detalii puteti afla aici:
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/infiintare-infrastructura-scolara-in-comuna-chiajna-scoala-primara-si-gimnaziala-cu-1000-elevi-sala-sport-amenajare-incinta-imprejmuire-bransament-utilitati-si-organizare-santier/
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/infiintare-infrastructura-prescolara-in-comuna-chiajna-gradinita-cu-program-prelungit-bransamente-utilitati-imprejmuire-amenajare-incinta-si-organizare-de-santier/

Parteneriatul format din UAT Oraș Chitila , UAT Comuna Mogoșoaia, PMB și UAT Orașul Buftea a depus doua proiecte având ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care să determine reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea accesibilității modurilor de transport prietenoase cu mediul. Astfel, vor fi achiziționate 12 autobuze electrice care vor opera pe ruta liniei R36 - Străuleşti - Mogoşoaia - Buftea. Pe lângă obiectivul legat de protecția mediului, se urmărește creșterea numărului de pasageri și încurajarea utilizarii transportului public. Durata de implementare a celor doua proiecte este de 52 de luni. Bugetele proiectelor sunt de 21.830.599,41 lei, respectiv 10.723.112,71 lei (din care 18.140.935,98 lei, respectiv 8.882.124,73 reprezintă finanțările nerambursabile acordate de Autoritatea de Management POR).

Ambele proiecte sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 4E - "Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 - "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabila".

Mai multe detalii puteti afla aici:
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/linie-de-transport-public-cu-emisii-zero-pe-ruta-straulesti-mogosoaia-buftea-proiect-de-baza/
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/linie-de-transport-public-cu-emisii-zero-pe-ruta-straulesti-mogosoaia-buftea-proiect-complementar/

 

Mai multe informatii si lista completa a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 gasiti aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteti localiza proiectele in regiune, cu ajutorul hartii proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/