POR: Modificarea Ghidului solicitantului P.I. 3.2 Reducerea emisiilor de carbon - 28.09.2017


POR: s-a modificat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul mai multor apeluri de proiecte - 28.09.2017

 În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.

 Principalele modificări sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI şi POR/2017/3/3.2/1/ITI – Septembrie 2017, publicat pe site şi vizează:

 -extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;

-corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;

-includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;

-includerea sub-activităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;

-includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;

-includerea în cadrul sub-categoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

-includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile

 De asemenea, forma consolidată a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI” este publicată pe site.

 

 Directia Comunicare
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod 050706, Bucuresti
Tel. 0372 111 499
presa@mdrap.ro
Site: www.mdrap.ro, www.fonduri-ue.ro


Facebook: MinisterulDezvoltarii
Twitter: eDezvoltare
YouTube: eDezvoltare


Issuu: mdrt
Slideshare: eDezvoltare
LinkedIn: http://bit.ly/1AKRZV6 
Wikipedia: http://bit.ly/2jneoSl