Sediul Ministerului de Interne va fi reabilitat si modernizat cu fonduri REGIO


În data de 20 mai 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea sediului Ministerului Afacerilor Interne din Piața Revoluției din Capitală, construit în 1940, fost sediu al mai multor instituții, inclusiv al Senatului României, în perioada 1989-2004. Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea B - "Clădiri publice".

Investiția totală se ridică la 322,146,717.28 lei, valoarea finanțării nerambursabile alocate de Autoritatea de Management POR fiind de 92.792.681,60 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului), acesta fiind cel mai mare proiect de reabilitare termică depus și contractat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea imobilului din Piața Revoluției nr. 1A - sediul central al Ministerului Afacerilor Interne, în scopul creșterii eficienței energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea consumului anual de energie primară și utilizarea de surse de energie regenerabilă. Se estimează o scădere anuală cu 75% a consumului de energie primară pentru încălzire și răcire, respectiv cu 70% a gazelor de seră rezultate pentru producerea energiei necesare.

De asemenea, se va urmări creșterea calității exploatării spațiilor de birouri, creșterea securității clădirii, sporirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, precum și valorificarea simbolisticii istorice a imobilului prin măsuri specifice (restaurare, circuit muzeal etc.).

Mai multe detalii: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/reabilitare-si-modernizare-imobil-din-piata-revolutiei-nr1a-bucuresti-prin-por-2014-2020/

 

Detalii și lista completă a proiectelor semnate pe POR 2014-2020 găsiți aici: http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/.

Puteți localiza proiectele în regiune, cu ajutorul hărții proiectelor POR 2014-2020: http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/