02 decembrie 2020 - Lansarea noului Indice al Progresul Social in UE


În data de 02.12.2020, DG Regio - Comisia Europeană a lansat noul Indice al Progresului Social în Uniunea Europeană (EU SPI). 

La eveniment a participat un grup la nivel înalt și au fost prezentate aspecte specifice ale indicatorului și a utilizării sale posibile.

EU SPI reprezintă o completare şi un tablou mai fidel asupra dezvoltării sociale şi economice a regiunilor europene faţă de indicatorul PIB/locuitor, care oferă o imagine inexactă asupra situaţiei reale. Spre deosebire de prima ediţie, din 2016, ediţia 2020 utilizează 55 de indicatori relaţionaţi cu nutriţia şi îngrijirea de bază, accesul la apă şi sănătate, adăpost, securitate personală, accesul la cunoaştere etc.).

PIB-ul este un număr unic și ușor de înțeles de către publicul larg, mass-media și factorii de decizie politică. Cu toate acestea, utilizarea PIB-ului ca măsură a progresului este o simplificare excesivă. După cum a recunoscut propriul său creator - Simon Kuznets -, acesta poate capta numai bunăstarea materială. Acesta neglijează complet externalitățile negative sociale și de mediu, cum ar fi poluarea sau criminalitatea, și nu reușește să măsoare alte aspecte importante ale calității vieții, cum ar fi sănătatea și educația.

Lansarea acestui index coincide cu pregătirea următoarei perioade de programare pentru politica de coeziune (2021-2027). În consecință, lecțiile învăţate pentru analiza dimensiunilor acestui indice pot fi utilizate pentru a identifica prioritățile cheie de investiții pentru a îmbunătăți progresul social în întreaga Uniune.

Noul indice reprezintă rezultatul proiectului-pilot comandat de DG Regio, „Measuring what Matters to EU Citizens: Social Progress in the European regions", gestionat de către Consorţiul Intrasoft-Techopolis Group-Orkestra-ZSI (Centre for Social Innovation)-National and Kapodistrian University of Athens-Hefta (https://eu-spi.eu/consortium). 

Regiunea Bucureşti-Ilfov a fost inclusă în acest proiect pilot solicitat de către Comisia Europeană,  alături de Bratislava (SK), Catalunya (ES), Centro (PT), Eastern & Midland Regional Assembly (IE), Eastern Slovenia (SL), Emilia Romagna (IT), Hungary (HU), Upper Norrland (city of Umea and region of Västerbotten) (SE), Western Greece (GR).

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este punct de contact pentru derularea acestui proiect. 

Importanţa analizei şi utilizării EU SPI în politicile şi strategiile regionale este cu atât mai mare pentru regiunile care înregistrează un PIB/locuitor peste media UE, dar obţin scoruri sub medie la o serie de aspecte legate de calitatea vieţii cetăţenilor. 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Cu 50 de miliarde de euro din finanțarea UE pe an, promovează creșterea și îmbunătățește calitatea vieții în toate regiunile UE, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.

Agenda evenimentului

Prezentări, sinteze ale studiilor de caz realizate în cadrul proiectului, în secţiunea Library

Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina Comisiei Europene dedicată Indicelui Progresului Social European: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/EU-Social-Progress-Index-2020/8qk9-xq96

 


Galerie foto