13 decembrie 2017 - Eveniment de informare Regio - Obiectivele Specifice 10.1a, 10.1b si 10.2


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operational Regional (POR), invită reprezentanţii instituţiei dumneavoastră în data de 13 decembrie 2017 la evenimentul de informare Regio privind lansarea apelurilor de proiecte pentru Prioritatea de investiţii 10.1 Infrastructura educaţională, Obiectivele Specifice:
• 10.1a „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar”.
• 10.1b „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - apel dedicat învăţământului obligatoriu”.
• 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Evenimentul se va desfăşura la Spaţiul Public European, Str. Vasile Lascăr nr. 31, București, începând cu ora 9.30. Descarca agenda

Ghidurile finale ale solicitantului pentru aceste apeluri pot fi consultate la adresa: http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritară-10/
Confirmarea participării la eveniment se poate face direct prin completarea formularului on-line, prin e-mail: contact@adrbi.ro sau prin fax la: 021.315.96.65/ 021.315.96.59.