13 octombrie 2022 - Comunicarea - element-cheie pentru succesul participarii la programele europene în beneficiul cetatenilor


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov şi Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie - ROSTeu din Bruxelles au organizat, în Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor - #EURegionsWeek, întâlnirea de lucru "Comunicarea - element-cheie pentru succesul participării la programele europene în beneficiul cetățenilor", în data de 13 octombrie 2022, orele 14:00-16:00, la sediul ROSTeu din str. Montoyer 23, Bruxelles şi online prin platforma Webex.

ADRBI, ca autoritate de management pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, dorește să promoveze in parteneriat, lecţiile învăţate din Regio-Programul Operational Regional 2014-2020, rezultatele, bunele practici dar și oportunitățile noului program dedicate dezvoltării regiunii Bucuresti-Ilfov. Dialogul care acum se inițiază cu instituţiile reprezentative de la Bruxelles, cu rețelele Punctelor Naționale de Contact pentru Orizont Europa, cu rețeaua Enterprise Europe Network, printre altele, are ca scop creșterea competitivității în regiune și a impactului acțiunilor propuse de ADRBI în beneficiul cetățenilor.

Agenda şi prezentările se găsesc alăturat.

Exemple de proiecte finanţate prin REGIO în Bucureşti-Ilfov - FILM 360 


Galerie foto