Reuniune de lucru cu reprezentantii organismelor intermediare din regiune - 26 aprilie 2016


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov  (ADRBI), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO) la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, a organizat, în data de 26.04.2016, reuniunea de lucru adresată responsabililor de comunicare şi informare ale instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor pentru programele operaţionale 2014-2020 şi ale altor instituţii din regiune care gestionează programe de finanţare. Evenimentul a avut loc la Spaţiul Public European din Bucureşti.

Reuniunea a avut loc ca urmare a interesului exprimat la prima ediţie a acestei iniţiative, din 25 februarie 2016. Scopul acestor intalniri este schimbul de experienţă în domeniul comunicării privind programele de finanţare în regiunea Bucureşti-Ilfov şi dezvoltarea reţelei regionale de multiplicatori de informaţie.

In cadrul reuniunii s-au prezentat propunerile ADRBI privind broşura de comunicare si formele de cooperare interinstitutionala in vederea organizarii in comun a unor activitati de informare si promovare (ex. 9 mai, Ziua Europei)


Galerie foto