Reuniunea Autoritatilor de Management si OI din Regiunea Bucuresti-Ilfov


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov  (ADRBI), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO) la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, a organizat, în data de 28.02.2017, o reuniune de lucru adresată responsabililor de comunicare şi informare ale instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor pentru programele operaţionale 2014-2020 şi ale altor instituţii din regiune care gestionează programe de finanţare. Evenimentul a avut loc la Spaţiul Public European din Bucureşti.