Seminar de informare - Lansarea apelului de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.B – 8 februarie 2017


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 8 februarie 2017, Seminarul de informare Regio privind lansarea apelului de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.B – Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.

Conform Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitii 3.1.B, potentialii beneficiari sunt autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale (Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București, instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului), parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Ghidul solicitantului pentru PI 3.1 B poate fi consultat aici.


Galerie foto