Seminar de informare privind prioritatea de investitii 3.1.B – 25 aprilie 2017


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 25 aprilie 2017, un seminar de informare Regio privind apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 3.1.B – Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.  Evenimentul a avut loc la Spatiul Public European, str. Vasile Lascar, nr. 31, Bucuresti, conform agendei anexate.

Conform Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitii 3.1.B, potentialii beneficiari sunt autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale (Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București, instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului), parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

 


Galerie foto