My SMIS


*** Aprilie 2022 Sesiuni de instruire pentru sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 ***

 

     Ghidul de îndrumări practice „MySMIS pe înțelesul tuturor”

Prin noul sistem MySMIS, potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. Intraţi în aplicaţia MySMIS 2014

Aplicația poate fi accesată și de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) -www.fonduri-ue.ro, secțiunea MySMIS 2014. În aceeași secțiune de pe site-ul MFE sunt publicate și documente-suport relevante pentru cei care vor sa testeze aplicația sau care vor depune ulterior cereri de finanțare - manuale, tutoriale, întrebări frecvente. Pentru accesul în aplicație este necesar un browser actualizat, iar pentru vizualizarea și semnarea electronică a documentelor .pdf trebuie să fie instalat utilitarul Adobe Reader versiunea minimă 11.0.14 sau Adobe Reader DC versiunea minimă 15 (2015).

Pentru testarea aplicației, orice potenţial beneficiar (persoană juridică) poate fi înregistrat(ă) în sistem doar de către reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor. Numai reprezentantul legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana respectivă trebuie să aibă fie calitatea de Reprezentant legal pentru acea instituție, fie împuternicire din partea Reprezentantului legal de a reprezenta instituția în relația cu autoritățile de gestiune (AM/OI) pentru entitatea și/ sau proiectul (proiectele) pentru care se solicită finanțare. O persoană juridică va putea înscrie mai mulți utilizatori pentru completarea informațiilor din cererea de finanțare. Cei care vor contribui la elaborarea cererii de finanțare și, ulterior, la implementarea proiectului unei persoane juridice (ex. membri în echipa de proiect, consultanți etc.), nu au nevoie de certificat digital, dar vor avea nevoie să primească o validare în aplicație de la persoana juridică la care se asociază (mai precis de la reprezentantul legal/ împuternicit al acesteia).

Pentru înţelegerea paşilor necesari utilizării acestei aplicaţii vă rugăm să consultaţi manualele My SMIS, disponibile alaturat. De asemenea, pentru o mai bună înţelegere a modului de utilizare, vă invităm să urmăriţi si tutorialele video de mai jos, care descriu funcţionarea noului sistem MySMIS, asocierea beneficiarilor şi transmiterea cererii de finanţare prin acest sistem electronic. Reamintim că această platformă electronică acoperă mai multe programe operaţionale, dar că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov are calitatea de organism intermediar doar pentru Programul Operaţional Regional (REGIO).

Tutoriale - Cerere de finantare

Primul tutorial descrie pas-cu-pas procedura de depunere a cererii de finanţare pentru un proiect (fictiv) în Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, însă principiile de bază sunt valabile şi pentru liniile de finanţare destinate firmelor sau ONG-urilor, în Programul Operaţional Regional şi celelalte.

Paşii care trebuie urmaţi în cazul unei asocieri de beneficiari de fonduri UE.

Transmiterea cererii de finanţare prin sistemul electronic MySMIS 2014-2020