Planul de Comunicare REGIO 2014-2020 al ADRBI & Evaluarea comunicarii


Planul de Comunicare REGIO 2014-2020 al ADRBI  (mai 2016)

 

 Decembrie 2021

Obiectivul de informare şi promovare din cadrul Planului de comunicare POR 2014-2020 al ADRBI îl reprezintă "Creşterea nivelului de informare, transparenţă şi conştientizare a asistenţei financiare oferite prin REGIO pentru publicul-ţintă din regiunea Bucureşti-Ilfov".

Cererea de finanţare depusă de ADRBI la AM POR, Implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Bucureşti-Ilfov în perioada 2020-2021, urmăreşte măsurarea nivelului de constientizare a publicului general privind POR.

Pentru determinarea cunoaşterii surselor de finanţare, a notorietăţii mecanismului de finanţare Regio, a instituţiilor implicate în gestionare, atât de către publicul general, cât şi de către potenţialii beneficiari, pentru susţinerea activităţilor de informare şi promovare a acestui program în perioada următoare, ADRBI a contractat realizarea unui studiu, care s-a desăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2021. Acesta a avut două componente: 

  1. intervievarea a 500 de respondenţi, reprezentând publicul general din Regiunea Bucureşti-Ilfov;
  2. intervievarea a 100 de respondenţi, reprezentând lucrători în instituţii beneficiare în prezent ale finanţării REGIO sau instituţii/organizaţii eligibile în perioada următoare a fondurilor europene nerambursabile derulate prin REGIO la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov.

Rezultatele obţinute, pentru luna decembrie 2021, se găsesc în materialele alăturate.