POR 2014-2020


Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 14 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,52 miliarde de euro - contribuția națională.

ADR Bucuresti-Ilfov este responabila de implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, in calitate de Organism Intermediar, desfasurand, in acest sens, o serie de activitati: acordarea de sprijin potentialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare in cadrul structurilor specializate organizate in acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum si prin furnizarea altor informatii solicitate de catre acestia, in scopul dezvoltarii proiectelor finantabile prin POR; primirea si inregistrarea solicitarile de finantare, conform procedurii relevante si evaluarea cererile de finantare din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii; verificarea proiectelor la fata locului, intocmirea si transmiterea catre Autoritatea de Management a contractelor de finantare aferente acestor proiecte, in vederea avizarii/semnarii; monitorizarea implementarii proiectelor aprobate; primirea si verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari. 

 Alocarea financiară orientativă pentru POR în regiunea Bucureşti-Ilfov este de 451.736.907 euro, din care FEDR 356.638.299 euro şi contribuţia naţională 95.098.608 euro, conform Anexei (tabel pe regiuni) a Decizia 121/26.02.2020 - realocări.

Comitetul de Monitorizare a POR 2014-2020 stabilise anterior (octombrie 2019) alocarea orientativă pentru Bucureşti-Ilfov la 445.992.227 euro, din care FEDR 356.638.299 euro şi contribuţia naţională 89.353.928 euro, conform Anexei 2 la Decizia nr.114/21.10.2019 a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020, privind aprobarea modificării alocărilor regionale. 

*) Alte decizii ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014-2020