Informatii pentru membrii retelei comunicatorilor REGIO


Comisia Europeană recunoaşte importanţa majoră a comunicării cu cetăţenii, responsabilitatea fiind a statelor membre şi a autorităţilor de management pentru programele operaţionale. Activităţile de informare şi comunicare sunt necesare atât pentru creşterea nivelului de conştientizare asupra instrumentelor financiare puse la dispoziţie de către UE şi statele membre, cât şi pentru impactul pozitiv al acestora asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor.

Comisia instituie rețele la nivelul Uniunii formate din membri desemnați de statele membre pentru a garanta schimbul de informații privind rezultatele obținute în urma implementării strategiilor de comunicare, schimbul de experiență cu privire la implementarea măsurilor de informare și de comunicare și schimbul de bune practici. (art. 117 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013). Ţinând cont de acest acest regulament european, România a optat pentru realizarea unei strategii de comunicare comune, care să atingă aspectele orizontale comune în mod special Fondurilor Structurale și de Coeziune (FSE, FC, FEDR), dar și fondurilor ESI în general.(Ministerul Fondurilor Europene, Strategia de comunicare pentru instrumentele structurale 2014-2020).

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (REGIO) 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aceasta fiind şi coordonatoarea Reţelei naţionale a comunicatorilor Regio. La nivel regional, Reţeaua comunicatorilor Regio este coordonată de către cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională, care joacă rolul de organism intermediar (OI) pentru POR 2014-2020.

La nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, Reţeaua comunicatorilor Regio este coordonată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. Aceasta continuă legăturile instituţionale consolidate în perioada 2007-2015.

Obiectivul strategic al Reţelei este acela de a crea un cadru unitar care să asigure o informare promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre oportunităţile Programului şi despre modul în care proiectele finanţate prin REGIO pot îmbunătăţi aspectele economice şi sociale ale comunităţilor regionale şi locale. La nivel regional, reţeaua este formată din reprezentanţii ADRBI şi ai altor instituţii care îndeplinesc funcţii de promovare şi informare (autorităţi publice centrale şi locale, camere de comerţ, mediul universitar, mediul de afaceri, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc).

Reţeaua funcţionează pe baza aderării voluntare a instituţiilor şi organizaţiilor publice şi private din regiunea Bucureşti-Ilfov şi a unui regulament propriu de organizare şi funcţionare disponibil pe site.

Avantajele membrilor Reţelei:

  • Primesc informaţii verificate şi sintetizate privind Programul Operaţional Regional 2014-2020;
  • Primesc publicaţiile, materialele de informare sau materiale promoţionale dedicate promovării Regio, realizate de Autoritatea de Management sau de ADRBI, în limita stocurilor disponibile;
  • Primesc şi pot solicita documente de referinţă pentru POR 2014-2020 sau pentru politica regională a UE;
  • Pot participa la evenimente de informare, seminarii, ateliere de lucru dedicate POR  2014-2020;
  • Pot propune organizarea de evenimente comune împreună cu OI ADRBI pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de promovarea şi încurajarea absorbţiei fondurilor destinate POR la nivel regional sau altor fonduri ce contribuie la dezvoltarea regională;
  • Pot beneficia de lectori din partea OI ADRBI la evenimente organizate pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de implementarea şi absorbţia fondurilor structurale sau privind dezvoltarea regională;
  • Primesc consiliere şi asistenţă de specialitate în vederea organizării de evenimente (seminarii, ateliere, întâlniri) dedicate promovării REGIO.

Vă invităm să aderaţi la această reţea prin completarea formularului de înregistrare disponibil la http://2014-2020.adrbi.ro/retea/inregistrare-membru-nou/ sau prin completarea, semnarea şi transmiterea formularului de adeziune disponibil alăturat, scanat, la adresa liviu.rancioaga@adrbi.ro sau pe fax la +4021 315 96 59.


Galerie foto