Axa prioritară 1


Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Potentiali beneficiari: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html