Axa prioritară 2


Axa prioritara 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Potenţiali beneficiari: IMM–uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri

 

Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe 20 decembrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 3242/20.12.2016

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A Micro

COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 27/07/2016 12:00 - 27/01/2017 12:00

 

Ghid specific 2.1.B Incubatoare de afaceri– consultare publică 22.02.2017-21.03.2017

 

_______________________________________________

Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul specific PI 2.2 (arhiva completa cu anexe) - publicat 23 decembrie 2016

Ordin 3259/22.12.2016

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00 – 23/08/2017 ora 12:00

ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov