Axa prioritară 2


Axa prioritara 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Potenţiali beneficiari: IMM–uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri

ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), a fost prelungită până la 04.05.2017, ora 12:00:00.

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017
Ordinul MDRAPFE nr. 2723/14.04.2017

Corelare de informaţii în cadrul  Ghidului specific 2.1 A ITI – Microîntreprinderi, Cod apel MySMIS : POR/141/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific 2.1 A ITI Microîntreprinderi – varianta consolidată 19 mai 2017
Sinteza modificărilor
Ordinul nr. 3050/19 mai 2017

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1- apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 10.04.2017

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 10.05.2017, ora 12:00 – 10.09.2017 ora 12.00

Ghid specific 2.1.B Incubatoare de afaceri– consultare publică 22.02.2017-21.03.2017

Ghidul specific 2.1.B ITI-Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării CONSULTARE PUBLICA
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27 aprilie 2017. 

_______________________________________________

Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM), a fost prelungită până la 30.08.2017, ora 12:00:00.

Ghidul specific P.I. 2.2 - IMM - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017
Ordinul MDRAPFE nr. 2725/14.04.2017