Axa prioritară 2


Axa prioritara 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Potenţiali beneficiari: IMM–uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri

_______________________________________________ 

Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

NOU !!! Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 20 martie 2017
Ordinul MDRAPFE nr. 2477/20.03.2017 -
Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare si termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.

Ordin MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se prelungeste perioada de depunere a proiectelor - publicat 20 ianuarie 2017

Noul termen pentru depunerea cererilor de finantare este 27 aprilie 2017, ora 12.00

Ghidul specific 2.1.A (consolidat)
Clarificari referitoare la situatiile financiare

 

Ghid specific 2.1.B Incubatoare de afaceri– consultare publică 22.02.2017-21.03.2017

 

_______________________________________________

Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul specific PI 2.2 (arhiva completa cu anexe) - publicat 23 decembrie 2016

Ordin 3259/22.12.2016

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00 – 23/08/2017 ora 12:00

ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov