Axa prioritară 4


Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale – mediul urban

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html

Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană aferentă implementării Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” - CONSULTARE PUBLICĂ