Axa prioritară 4


Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale – mediul urban

ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

Modificare Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 18 mai 2017
Orientari Axa Prioritara 4
Ordin nr. 3045/18 mai 2017
Sinteza modificarilor

Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”
Centralizator raspunsuri
Ordin nr. 3729/21/07/2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”
Ordin nr. 3730/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România
Ordin nr. 3731/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10.00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
Ordin nr. 3732/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Ordin nr. 3733/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00