Axa prioritară 5


Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Potenţiali beneficiari:

- Prioritatea de investiţii 5.1: Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti, Autorităţi ale administraţiei publice centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități;

- Prioritatea de investiţii 5.2: unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, precum și Municipiul București; Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ

  • Momentan, nu există apeluri deschise.

 

5.1 - Monumente istorice

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

5.2 - Regenerare urbana

Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului