Axa prioritară 5


Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Această axă prioritară (A.P.) are două priorităţi de investiţii (P.I.):

  • P.I. 5.1, dedicată Conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului cultural 
  • P.I. 5.2, dedicată Realizării de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Potenţiali beneficiari:

- Prioritatea de investiţii 5.1: Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti, Autorităţi ale administraţiei publice centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități;

- Prioritatea de investiţii 5.2: unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, precum și Municipiul București; Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ

Apel deschis P.I. 5.1 destinat proiectelor nefinalizate ce vizeaza investitii in patrimoniul natural si cultural. Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 14.05.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 16.07.2018, ora 12.00.  Corrigendum (iulie 2018) 

Ghidul solicitantului PI 5.1 - Apelul 2 inchis

Perioda depunere de proiectelor: 27.07.2017, ora 10:00 – 27.11.2017, ora 10:00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS. Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 5 milioane euro.

Ghidul solicitantului PI 5.1 - inchis - arhiva completa cu anexe- publicat pe 13 octombrie 2016

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - publicat 21 martie 2017 Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește modelul standard orientativ al contractului de finanțare si acordul de parteneriat-model
Ordinul nr.2499/21.03.2017

NOU ! Forma de contract de finantare mai 2017 PI 51

Ordinul MDRAP nr. 2737/13.10.2016

Instructiunea 59 / 19.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor depuse in cadrul Apelului POR/2016/5/5.1/1 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 5.1.

Clarificare: 

In urma intrarii in vigoare a Ordonantei nr.17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative folosirea stampilei de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat, precum si de entitatile fara personalitate juridica nu mai este obligatorie.

Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare) ofera o alternativa pentru solicitantii de drept privat care in loc de stampila pot mentiona (pe fiecare pagina) „certific pentru neschimbare”; astfel nu este obligatorie aplicarea ambelor variante de certificare in acelas timp.

Mentionam ca alegerea uneia din metodele de mai sus este la latitudinea solicitantul de drept privat insa odata aleasa aceasta trebuie sa fie utilizata in intreaga documentatie, respectiv cererea de finantare si anexele acesteia.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ghidul solicitantului PI 5.2 - Apelul 2 inchis (versiunea aprilie 2018)

Ordinul nr. 4506/12.04.2018

Sinteza modificărilor - aprilie 2018

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2
Ordinul 2502/2017 pentru modificarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al Priorității 5.2: 15.04.2017, ora 12:00 - 15.10.2017, ora 12:00.
Ordin MDRAPFE nr. 2423/14.03.2017

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

___________________________

Apelul 1

NOU !! Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1- varianta consolidata

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

Ordinul 2502/2017 pentru modificarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2.

Ghidul solicitantului PI 5.2 - arhiva completa cu anexe- publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2738/13.10.2016

Ordinul MDRAP nr. 3241/20.12.2016 - pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5.2.4  - Formă de contract (model orientativ)

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 5.2