Axa prioritară 7


Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Potenţiali beneficiari: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri

Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism Descarca ghidul  - versiunea 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2740/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 7.1.

Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 7.1 - ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism) - CONSULTARE PUBLICĂ - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html