Axa prioritară 7


Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Potenţiali beneficiari: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri

 

02 aprilie 2018 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:
1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.
Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

Modificarea Ghidului solicitantului pentru PI 7.1., Apelul 2

Ordinul nr. 4407/30 martie 2018

Sinteza modificari

 

Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism Descarca ghidul  - versiunea 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2740/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 7.1.

Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 7.1 - ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism) - CONSULTARE PUBLICĂ - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html