Axa prioritară 8


Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate

Ghidul specific pentru Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1., Obiectiv specific 8.3.B. -  Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 4 februarie 2017, ora 16.00

Ghidul specific pentru Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1., Obiectivul specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operaţiunea C - grup vulnerabil copii -  CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.01.2017

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice (MYSMIS) - publicat 13 aprilie 2017
Ordin nr. 2718/13.04.2017

Nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
Mai multe informatii: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html